Medisch KeuringsInstituut Nederland

 

Het Medisch KeuringsInstituut Nederland (MKIN) is een onafhankelijk bureau dat medisch specialistische keuringen verricht. Deze onafhankelijkheid is van belang aangezien de artsenorganisatie KNMG niet wil dat een arts keuringen doet voor zijn eigen patiënten, om te voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt wordt verstoord.

Om als cliënt een betrouwbare en optimale kwaliteit van medisch specialistische keuringen te bieden, is het MKIN opgericht. De aangesloten medisch specialisten en rapportages voldoen aan strenge eisen met betrekking tot doorlooptijd, kwaliteit en prijs.

Naar MKIN.nl