Incure Services

 

InCure Services biedt flexibele medische specialistische consultaties op desbetreffende locaties aan. Vanuit onder andere kwaliteit, emotionele redenen en kostenoogpunt is het soms wenselijk dat intramurale en specialistische zorg op locatie wordt aangeboden. De electieve zorg  en diagnostiek die nu nog in bijvoorbeeld ziekenhuizen plaatsvindt (zeer kostbaar en emotioneel soms belastend vanwege vervoer) kan in samenwerking met InCure Services op de instelling zelf plaatsvinden.

InCure Services levert medisch specialistische zorg (anderhalvelijnszorg) volgens een maatwerkconcept. Met een mobiel team van bijvoorbeeld chirurgen en assistenten biedt Incure Services periodiek chirurgische spreekuren in onder andere verzorgingstehuizen, gevangenissen , asielzoekerscentra, GGZ instellingen en TBS Klinieken aan.

De activiteiten van Incure Services zijn in 2016 overgenomen. Mocht u meer informatie of vragen hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen met ons middels steef(@)affabilis.nl of via telefoonnummer 020 – 33 00 486.