2e Arts Online

Voor patiënten die overwegen een uitgebreide second opinion aan te vragen, is het een aanwinst eerst Ruggespraak te kunnen houden met een onafhankelijke deskundige. Wellicht is na die Ruggespraak de medische problematiek zodanig verhelderd dat geen verdere actie nodig is.

Zeer vaak is de vraag om een second opinion het gevolg van onduidelijkheid in de communicatie over onderzoek en behandeling tussen de behandelend arts en de patiënt. Emoties als angst, verdriet en onzekerheid kunnen welgemeende gesprekken danig verstoren.

Even afstand nemen van de eerste mededeling samen met een onafhankelijke arts (de Ruggespraak) kan dan veel rust en bezinning brengen; vaak zodanig dat het eerste plan van een second opinion niet meer uitgevoerd hoeft te worden en de binding met de behandelend arts intact blijft.

MedicalWork heeft in mei 2015 als eerste een dergelijke service geïntroduceerd. Patiënten kunnen zich via hun Zorgverzekeraar aanmelden op het Online Platform www.2eArtsOnline.nl; ze stellen hun vraag en kiezen een arts. Via een beveiligd systeem kan ook extra informatie worden opgestuurd. Binnen een werkdag reageert de betreffende arts en binnen drie dagen komt er een antwoord op de vraag bij de patiënt terug.

Naar 2e Arts Online