2e Advocaat Online

2e Advocaat Online is bedoeld voor verzekerden van een Rechtsbijstandverzekering die een second opinion overwegen. Het gaat om mensen die een plan van aanpak hebben gekregen van een jurist of advocaat en onzeker zijn over de betekenis hiervan en/of twijfelen aan de juistheid van het gestelde plan van aanpak.

2e Advocaat Online is een laagdrempelig en doelmatig alternatief voor een second opinion bij een andere advocaat. 2e Advocaat Online geeft de verzekerde toegang tot een onafhankelijke advocaat die uitleg geeft (Ruggespraak) over het plan van aanpak van de eigen behandelend jurist of advocaat.

Aangesloten advocaten bij 2e Advocaat Online gaan dus niet op de stoel zitten van de behandelend advocaat maar zijn eerder een verlengstuk. Door de juiste aandacht, toelichting en praktische hulp te bieden stelt de onafhankelijke advocaat de verzekerde gerust.